Onderhoud en inspectie


Onvoldoende of achterstallig onderhoud vormt een ernstige bedreiging voor monumenten. Dit geldt uiteraard ook voor glas-in-lood.

 

Daarom is De Glas-in-lood Wacht opgericht.

 

Dit is een onafhankelijke inspectiedienst die in heel Nederland de status van glas-in-lood zorgvuldig in kaart brengt en erover rapporteert. Dit maakt het mogelijk om

acute- en meerjarenplannen op te stellen voor de instandhouding of restauratie van glas-in-lood.

 

De Glas-in-Lood Wacht werkt onder meer voor de Rijksgebouwendienst, architecten, monumentenzorg, kerkelijke instellingen en particuliere monumentenbezitters.

Een prominente glas-in-loodinspectie betrof laatst het Binnenhof in Den Haag.

 

Voor meer informatie kijk op de site: www.glas-in-loodwacht.nl