Brandschilderen
  • Brandschilderen

Brandschilderen


Als het glas afwijkingen bevat, zoals strepen, verschil in dikte of luchtbelletjes, kan het de invallende lichtstralen in verschillende richtingen breken. Vooral in gekleurd glas veroorzaakt dit een levendig spel van licht. Bij het ‘brandschilderen’ maakt men hier al sinds de Middeleeuwen bewust gebruik van. Aangezien het een zeer tijdrovend en technisch lastig proces is, tref je gebrandschilderde ramen vooral in kerken aan, zoals de kathedraal van Chartres en de St. Janskerk in Gouda. Sinds de 19e eeuw zien we deze techniek ook in de decoratie van wereldlijke gebouwen terug bij kunststromingen als de art nouveau en de neogotiek.

 

Het brandschilderproces verloopt in drie stappen. Eerste tekent men de contouren op het glas. Daarna gaat het glas voor de eerste keer de oven in om de contour in het glas te bakken. Daarna wordt de ‘grisaille’ met een daskwast egaal over het glas verdeeld. Vervolgens verwijdert men de grisaille óók op de plaatsen waar straks de email komt. Voor de tweede keer gaat het glas de oven in om de grisaille te bakken.

Tot slot brengt men de kleuremail aan en wordt het glas nogmaals gebakken in de oven.